Contact

'.$subject.' '.$body.' '; // To send HTML mail, the Content-type header must be set $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; // Additional headers $headers .= 'To: '.$name_to.' <'.$email_to.'>' . "\r\n"; $headers .= 'From: '.$name_from.' <'.$email_from.'>' . "\r\n"; // Mail it mail(''.$email_to.'',''.$subject.'',''.$message.'',''.$headers.'')or die('Niet verzonden!'); } if(!empty($_POST)){ if(empty($_POST['naam'])){ $error[] = 'Uw naam hebt u niet ingevuld!' ;} if(empty($_POST['email']) OR checkmail($_POST['email']) != 1){ $error[] = 'Uw emailadres is niet correct!' ;} if(empty($_POST['onderwerp'])){ $error[] = 'Het onderwerp van het bericht is niet ingevuld!' ;} if(empty($_POST['bericht'])){ $error[] = 'Er is geen bericht ingevuld!' ;} if(empty($error)){ echo 'Email is verzonden!' ; $body = ' Contact gegevens klant: Naam: '.$_POST['naam'].'
E-mail: '.$_POST['email'].'
Telefoon: '.$_POST['tel'].'

'; $body .= $_POST['bericht']; $body .= '


Dit bericht is verzonden via de website met het ipadres: '.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'' ; emailen('yani@praktijkyani.nl','Praktijk Yani',addslashes($_POST['onderwerp']),$body,$_POST['email'],addslashes($_POST['naam'])); ;} ;} else{ echo '
Naam
E-mail adres
Telefoonnummer (Niet verplicht)
Onderwerp
Bericht
'; include('errorhandeler.php'); ;}